PEACE Apartment

1.600.000₮

Мэдээлэл

Давуу талууд:
  • Хотын А зэрэглэлийн бүс
  • Үнэ цэнэ нь идэвхитэй өсөж буй байршил
  • Сургууль цэцэрлэг, автобусны буудалтай ойр
  • Бүрэн цутгамал хийцтэй
  • Газар хөдлөлтийн 8 баллд тэсвэртэй
  • Төвийн шугамд холбогдсон
  • Орон сууцны талбай ашиглалт ухаалаг буюу оновчтой шийдэлтэй
  • Саарал усыг ашиглах /хэрэглээний усаа дахин ашиглах/
  • Нарны сэргээгдэх эрчим хүчийг нийтийн эзэмшил болон гадна зам талбайн гэрэлтүүлэгт ашиглах
Ашиглалтад орох хугацаа 2019 оны 1-р улирал 

План зургууд

1 өрөө A хувилбар

2 өрөө A хувилбар

2 өрөө B хувилбар

2 өрөө C хувилбар

3 өрөө A хувилбар

3 өрөө B хувилбар